مرور رده

معرفی کتاب

کلیپ خلاقانه ی کتاب امیر من : امیری حسین و نعم الامیر…یک امیر با عزت به نام حسین!

کلیپ خلاقانه کتاب امیر من کتاب امیر مننویسنده: نرجس شکوریان فردانتشارات: عهد مانا عزت دارد حسین! https://as9.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/750befeb09a66bd9f80bf288b37e4fd617000328-1080p__57532.mp4 عزت دارد حسین! اگر دنبال

کلیپ کتاب الی الحبیب: برای هر قلبی که حتی در دوردست ها برای حسین(ع) می تپد

https://as5.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/f5e7adeb7d0bb674d0196ddd357afb2f16848599-480p__91410.mp4 کلیپ کتاب الی الحبیب زمان: سال ۶۱هجریوقتی امام حسین برای حبیب نامه نوشت،این چنین آغازکرد:من الغریب الی الحبیب...واینگونه حبیب

کلیپ از کودکی تا اپلای

https://aspb2.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/618bb43320d83e16b642bc7a9ab7fee815441027-240p.mp4 کلیپ از کودکی تا اپلای کتابی که خواندنش برای دانشجو شیرینی تلخ است و برای دانش آموزان دبیرستانی مسکن… میثم است و موقعیت بسیار