کتاب پیامبر من : تا حالا شده از خودت بپرسی چرا محمدبن عبد ا… انتخاب شد برای پیامبری دینت؟ بخوان!

کتاب پیامبر من : تا حالا شده از خودت بپرسی چرا محمدبن عبد ا... انتخاب شد برای پیامبری دینت؟ بخوان!

کتاب پیامبر من : هادی قطبی، نشر بهاردلها

معرفی:

لبخند از لبت نمی ره …
قند تو دلت آب می شه…
دلت نمی آد کتابو ببندی. تازه می فهمی چرا بین این همه آدم خدا محمدبن عبد رو گذاشت برای پیامبری…
وقتی این کتابو بخونی این جوری می شی!!!

بریده کتاب(۱):

تنها در مسجد بود، همین که مردی آمد برایش جا باز کرد. مرد با تعجب گفت:
جا که زیاد است، چرا بلند می شوی؟
فرمود: از حق مسلمان برمسلمان یکی همین است.

بریده کتاب(۲):

ناتوان بود و پیرزن. می خواست آب از چاه بردارد و نمی توانست. پیامبر از راه رسید وکمکش کرد بعد هم گفت: پیش برو و راه خیمه ات را نشان بده هرچه همراهان اصرار کردند که آقا مشک را به ما بدهید فایده ای نداشت فرمود: من به کشیدن بار امت و تحمل سختی هایشان سزاوارترم.

بریده کتاب(۳):

مردی ژولیده را دید و پرسید: مال داری؟
گفت: بله، از همه قسم.
فرمود: چرا نشانه اش در تو نیست؟ خدا دوست دارد اثر نعمت را در بنده اش ببیند. ژولیدگی و خود را به ژولیدگی زدن را دوست ندارد. این کارها از شیطان است.

کتاب پیامبر من… 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻

بیشتر بخوانیم:
اخلاق باید محمدی باشد:
بیایید درس های پیامبرمان رامرورکنیم، زندگی بهتری خواهیم داشت...

یشتر ببینیم:..
داستان معبد فاطیما در کشور پرتغال که بیش از کلیسا برای آن ارزش قایل هستند

کتابدوست
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *