کتاب زلال حکمت (زندگی عارف بالله نخودکی) : براي دلدادگي بايد شبيه دل از کف داده شد

کتاب زلال حکمت (زندگی عارف بالله نخودکی) : براي دلدادگي بايد شبيه دل از کف داده شد

کتاب زلال حکمت (زندگی و سلوک عارف بالله نخودکی)
نویسنده: نرگس مردانی
انتشارات وزراء

معرفی:

براي دلدادگي بايد شبيه  دل از کف داده ها شد. زلال حکمت پنجره اي است کوچک به سمت دنياي پهناور و بزرگ انسان هايي که جز عروج تمناي ديگري نداشتند.
باشد که با خواندن شرح حال آنان اندکي از زندگي مان را به سبک ايشان بياراييم…
مرا دلي است که از يار، يار مي طلبد.

بریده کتاب:

مردمان دين دار را با اين نشانه ها بشناسند: راستي در گفتار، رد امانت ها، وفا به پيمان ها، پيوند با خويشان، دل سوزي و مهر ورزي با ناتوان، کم آميختن با زنان، بذل و بخشش معقول… ص 45

بریده کتاب(2):

از نزد خدا آمده ايم و بازگشت ما نيز به سوي اوست اما براي چه کار آمده ايم؟ براي عبادت و خدا شناسي. ولي چرا خداوند ليعبدون فرمود و ليعرفون نفرمود؟ براي اينکه بفهماند که طريق خداشناسي منحصر است به بندگي و عبادت. زيرا آدمي به هر کس که نزديک تر شد شناساييش از او بيشتر مي شود و شناسايي هرکس نسبت به خداوند به اندازه ي قرب او به خداست. ص 50

بریده کتاب(3):

باري اي عزيز اسرار نماز آنگاه حاصل شود که شش چيز حاصل باشد.
اول: حضور دل، يعني دل را به هنگام نماز به هيچ چيز جز پروردگار جلت عظمته تعلق نباشد.
دوم: فهم کردن معاني قرائت و ذکر و تسبيح نماز، به طوري که دل در فهم آن الفاظ مطابق زبان باشد.
سوم: اگر مشتاق داشتن 4 شرط بعدي هستي به کتاب مراجعه کن. ص 53

مرتبط با کتاب زلال حکمت (زندگی عارف بالله نخودکی) 👇👇👇

بیشتر بخوانیم…
زلال حکمت : انسان با فضیلت را هزار هزار کتاب نوشته شود، اندک است. بخوان و حظ کن

بیشترتر بخوانیم…
شناختی اندک از عارف بالله نخودکی

کتابدوست
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *