پرواز بر فراز ویوودینا : اثری درباره جنگ مظلومانه مسلمانان بوسنی.

پرواز بر فراز ویوودینا : اثری درباره جنگ مظلومانه مسلمانان بوسنی.

پرواز بر فراز ویوودینا
نویسنده: محموداکبرزاده
انتشارات قدیانی

بریده کتاب:

سردار چقدر دلش می خواست گریه کند، اما دوست نداشت اشکش روحیه ی بچه ها را خراب کند. این هم یکی از بدی های فرمانده بودن، بود. بقیه، راحت گریه می کردند و با اشک هایشان، پشت سر احمد آب می ریختند تا زود برگردد. از زیر قرآن که رد شد، او را در آغوش گرفت و در گوشش گفت:

  • حلالم کن …
    سردار نتوانست کلمه ای حرف بزند. صورتش داغ شده بود. پلک هایش می سوخت. پشت گوش هایش عرق کرده بود و دست هایش می لرزید. احمد را بوسید و راهی اش کرد.
بریده کتاب(۲):

صدای خنده ی جمعیت که بین آنها مقامات ارتش بوسنی و مسئولین کشوری هم بود، خانه را لرزاند. یک مرتبه چهره ی آشنایی از میان جمعیت بیرون آمد. سروان دزائیچ بود که :

  • من به نمایندگی از سوی مردم بوسنی و هرزگوین، ارتش مردمی این کشور، مسئولین و همه ی طبقات کشور بوسنی و هرزگوین، این شجاعت رو به شما تبریک میگم …
    بچه ها به گریه افتادند. حال خودم هم بهتر از آنها نیست.
بریده کتاب(۳):

می دانم که انجام چنین مأموریتی، آنقدر مشکل و خطرناک است که احتمال انجام نشدنش از انجامش بیشتر است، اما نمی دانم چرا مطمئن هستم که او از پس این کار برمی آید! همین اعتماد را به اعضای گروه هم تزریق می کنم. می دانم که باور چنین عملیاتی برایشان مشکل است. به قول دراگان، ” کار داره شبیه فیلم های سینمایی میشه” اما هر طوری هست قانع شان می کنم که : درهرصورت ما باید شروع کنیم به پاکسازی میدان مین؛ اگه حمید موفق بشه، خیلی جلو افتادیم و اگه موفق نشه، همون جایی هستیم که باید شروع کنیم. پس به جای این حرفها، دعا کنین!

مرتبط با کتاب پرواز بر فراز ویوودینا 👇🏻👇🏻👇🏻

بیشتر بخوانیم….
مسافران جاده های سرد : دموکرات… واژه ای نه چندان آشنا، کتاب را بخوانی آشنا می شوی.

بیشتر ببینیم…
مستند زندگی در جنگی تمام شده یا نشده – بررسی مشکلات مسلمانان بوسنی و هرزگوین

نمکتاب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *