رمان پنجره چوبی : هان! ای عاشقان رمان عاشقانه بشتابید، خواندنی اش را برایتان آوردیم.

هان! ای عاشقان رمان عاشقانه بشتابید، خواندنی اش را برایتان آوردیم.

رمان پنجره چوبی : فهمیه پرورش، نشر کتابستان

معرفی:

خیلی وقت ها پشت پنجره ها دو کبوتر لانه می سازند و صدای گفتگوهای بغ بغو گونه شان لبخند را به لبت می نشاند.
کتاب پنجره چوبی، نوید عشق و امیدی شیرین را در زندگی دو جوان جاری می کند و…

بریده کتاب(۱):

با دست های لرزانم کلید را برداشتم و به زحمت توی قفل گرداندم. یک جعبه کوچک دیگر در کنار جانماز و قرآن کوچکی توی کشو بود. جعبه را برداشتم. یادداشت دیگری زیر آن چسبیده بود. آن را باز کردم. روی آن با خط درشت نوشته بود: «دوستت دارم». حالا پنج جعبه کادو شده کوچک که می دانستم داخل آنها چیست در دست هایم بود.

بریده کتاب(۲):

دلم هری فرو ریخت. نمی دانستم اتاقم مرتب هست یا نه. اصلاً به فکر اتاق خودم نبودم. همه جای خانه را گردگیری و جارو کرده بودم اما اتاق خودم که قرار نبود مهمان بیاید!!! ولی وقتی وارد شدم دیدم همه چیز مرتب است. مادرم از قبل فکر همه چیز را کرده بود، حتی یک پتو با ملحفه سفید و دوتا متکای کوچک هم کنار دیوار زیر پنجره انداخته بود که مهدی همان جا روی آن نشست. من هم با فاصله کنارش نشستم. مادرم در اتاق را بست و رفت. از پشت در میان دو اتاق صداهای مبهم بقیه می آمد.
خوشبختانه صداها به اندازه ای بود که کسی حرف های ما را نشنود. هیچ کداممان حرفی نمی زدیم. پس منتظر چیست؟چرا شروع نمی کند؟ من که قبل از او حرفی نمی زنم حتی اگر همین طور با سکوت بلند شود و برود.
سرش را بلند کرد و به پنجره نگاهی انداخت، لبخندی زد و دوباره سکوت!
من کمی جابجا شدم و شنیدم که چیزی زیر لب زمزمه کرد و بعد به حرف آمد.
– از روز اولی که همدیگه رو دیدیم تا حالا مدت زیادی نگذشته اما اون قدر بوده که آشنایی نسبی پیدا کنیم. من با اومدنم به منزل شما نظرم رو اعلام کردم حالا می خوام نظر شما رو بدونم. دلم می خواد بدون توجه به دوستی مادرهامون، بدون توجه به ارتباطات قبلی و خارج از هر ملاحظه دیگه ای نظر خودتون رو بگین!
یعنی واقعا نظر من را نمی دانست؟ یعنی نفهمیده بود که مدام به او فکر می کنم؟ یعنی از چشم هایم نمی خواند که توی دلم چه خبر است؟
صدایش را دوباره شنیدم که گفت: می خوام از زبونتون بشنوم.

کتابدوست
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *