نکته های ناب(۲): دستورکار زندگی میخواهی، این کتاب را بخوان.

دستورکار زندگی میخواهی، این کتاب را بخوان.

نکته های ناب: حسن قدوسی زاده

معرفی:

شاید خیلی ها براشون سؤاله که بخوان بدونن بالاخره به عنوان یه جوون باید چی کار کنن و وظیفشون تو این کشور چیه؟ این کتاب بیانات رهبرمونه که الحق پدری مهربان و دلسوز و گران قدر برای همه ما هستن.

بریده کتاب(۱):

تهاجم فرهنگی بزرگ تر، این است که این ها درطول سال های متمادی به مغز ایرانی و باور ایرانی تزریق کرده اند که تو نمی توانی.
آنها می دانند که علم چقدر در قدرت بخشیدن به یک ملت و یک کشور تاثیر دارد. لذا اگر بخواهند رابطه سلطه گر و سلطه پذیر باقی بماند، باید نگذارند آن بخش سلطه پذیر، دارای علم شوند. این استراتژی است و الان رفتارشان همه در دنیا برهمین منوال است. لذا باید برای کسب علم و تحقیق جهاد کرد. باید کار کرد.

بریده کتاب(۲):

گاهی با خود فکر می کنم جوان که در بهترین اوقات عمرخود به سر می برد، اگر بخواهد سرمایه ای بدست آورد که موفقیت دنیایی و آخرتی او را تضمین کند، دنبال چه چیزی باشد؟
جوابی که من به آن رسیده ام,یک کلمه است((تقوا))! اگرجوان در دوره جوانی سعی کند تقواداشته باشد. بزرگ ترین سرمایه راهم برای درس هم برای فعالیت های سازندگی ,هم برای عزت دنیوی, هم برای به دست آوردن آوردن دستاوردهای مادی, هم برای معنویت-اگراهل معنویت است – بدست آورده است.

بریده کتاب(۳):

تقوایعنی مراقب خودبودن، تقوا یعنی یک انسان بداند چه کار دارد می کند. این اقدام، این حرف، این رفاقت، این درس، این فعل ودرک، آیادرست است یادرست نیست؟ همین که اوفکرمی کند درست است یا نیست، این همان تقواست.
اگر او متدین هم نیست، این حالت او را به دین راهنمایی خواهد کرد.«هدی للمتقین»، نمی گوید «هدی للمومنین»

بریده کتاب(۴):

موسیقی ای که انسان را به بیکاری وابتذال وبی حالی و واخوردگی از واقعیت های زندگی وامثال اینها بکشاند، موسیقی حلال نیست، حرام است.
موسیقی چنانچه انسان را ازمعنویت، از خدا و ذکر غافل کند، حرام است.
موسیقی ای که انسان رابه گناه و شهوت رانی تشویق کند، حرام است.

کتابدوست
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *