زمانی برای بزرگ شدن: رمانی پرشور برای نوجوانان

برادرش عضو گروهک منافقین-کشتن مردم-مقابله

زمانی برای بزرگ شدن ، نویسنده: محسن مومنی، نشر سوره مهر

معرفی: از وقتی که برادرش عضو گروهک منافقین شده بود و تعدادی از مردم را کشته بود دیگر نمی توانست سرش را بالا بگیرد و با غرور قدم بزند، اما از وقتی که تصمیم گرفت تا خودش به مقابله با برادرش برود، خیلی از مشکلاتش حل شد این کتاب داستان یک نوجوان پرشور است.

بریده ای از کتاب:
آره پسر چشمت روز بد نبینه، هنوزحرف منصور تموم نشده بود که شلنگ شاپور استوار خورد گردنش،
مارو میگی دوپا داشتیم، دوتای دیگه هم قرض کردیم و دِ دررو. پشت سرمون داشت فحش می داد که زیر پای پسرش نشستیم. (صفحه۱۵)

namakketab
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.