کتاب ششم بهانه بودن : هوا پس است، هوای خودت را در سرمان بینداز

کتاب ششم بهانه بودن (هوا پس است، هوای خودت را در سرمان بینداز)
نویسنده: محسن عباسی ولدی
انتشارات آیین فطرت

بریده کتاب:

بهتر از تو مخلوقی روی زمین نیست.
هست؟
خوشبخت‌ تر از کسی که تو را دارد، نیست.
هست؟
و خودت بگو
بدبخت‌ تر از کسی که از تو محروم است
کیست؟
ص۳۹

 

بریده کتاب(۲):

ما از تو و فرهنگ تو، فاصله‌ ها گرفته‌ ایم
و چوب این فاصله
به بنیان خانه‌ هامان خورده.
ص۱۰۶

 

بریده کتاب(۳):

راه تو
راهِ میانه است
و آن سوی راه تو
دیگر راه نیست
پرتگاه است.
ص۱۵

 

بریده کتاب(۴):

نرسیدن به تو
مصیبتِ از دست دادنِ جوان نیست
که بشود آن را دوام آورد و دم برنیاورد.
نرسیدن به تو
جهنّمِ نقدِ خدا روی زمین است.
ص۹۱

بریده کتاب(۵):

دنبال تو
تنها در مسجد می‌گشتم.
در مسجد بودی
امّا نه مسجدی که من می‌رفتم.
مسجدی که من می‌رفتم
تنها برای قد خمیدن بود.
مسجدی که تو در آن هستی
برای پر کشیدن است.
ص۱۱۱

مرتبط با کتاب ششم بهانه بودن

بییشتر بخوانیم…
کتاب بهانه بودن : ضمیمه ای ادبی و ارزشمند به تمام کتاب های تربیتی

بیشتر ببینیم...
شیعه صاحب دارد

 

نمکتاب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *