نمکتاب
نمکتاب جایی برای کتاب های خوب
مرور برچسب

رضا مصطفوی

عکس نوشته کتاب تمنا

عکس نوشته کتاب تمنا نوشته ی رضا مصطفوی آشنا ترین انسان ها به زمان کسی است که از رویدادها شگفت زده نمی شود.

عکس هنری کتاب کیمیاگر

عکس هنری کتاب کیمیاگر نوشته ی رضا مصطفوی بریده های کتاب :۱٫ یونس تا سرش به بالش رسید،خوابش برد. حتی فرصت