مرور رده

عکس نوشت

عکس نوشته های جذاب از کتاب جوانی در ۱۸۰ ثانیه

عکس نوشته های جذاب کتاب جوانی در ۱۸۰ ثانیه نوشته ی حسین سرو قامت همین دنیا بهشت است، اگر هر کدام از ما محکم و درست و حسابی کار کنیم. حقیقت و عدالت همسایه ی دیوار به دیوارند! بیشتر بدانیم: آشنایی بیشتر با کتاب

عکس نوشته کتاب می شکنم در شکن زلف یار

عکس نوشته کتاب می شکنم در شکن زلف یار نوشته ی حسین سرو قامت دوستی می گفت حرف مثل کلینکس است، یکی را که بگویی، دیگری هم پشت سرش می آید. زمان متوقف نیست....می گذرد؛بی آنکه تاملی کند که ما ارزش آن را می دانیم یا نه! شما

عکس نوشته کتاب تمنا

عکس نوشته کتاب تمنا نوشته ی رضا مصطفوی آشنا ترین انسان ها به زمان کسی است که از رویدادها شگفت زده نمی شود. ویژگی یاران امام...یاران امام باید یارانی باشند که چون و چرا نشناسند. تنها امام معصوم و کلامش را حقیقت بدانند،هر چند

عکس نوشته کتاب پدر

عکس نوشته کتاب پدر نوشته ی خانم نرجس شکوریان فرد بی معرفت ها و بی بند و بارها و جاهل ها هم که در دنیا زیادند؛ احمق های طرفدارانشان هم زیاد تر... اما علی، دلتنگ خدا بود و خدا دلتنگ تر... آشکار است ...نشانه ها را می

عکس نوشته کتاب امیر من

عکس نوشته کتاب امیر من هر چه غیر محبت غیر اوست، دود است و هیچ!... خودت را با سرگرمی ها، کوچک و پست نکن!... لذت دنیا نگذاشت تا به دانایی شان عمل کنند... دلشان لذت دنیا می خواست... لذت رنگ شده...

عکس نوشته کتاب خادم ارباب کیست؟

عکس نوشته کتاب خادم ارباب کیست؟ بیشتر بخوانید: کلیپ کتاب «خادم ارباب کیست؟» خدمت به مردم، انسان را عاشق خدا می کند...» بهترین اعمال برای رسیدن به قرب خداوند، خدمت به خلق است، آن هم خلقی که مورد توجه

عکس نوشته های کتاب آسمان شیشه ای نیست

عکس نوشته های کتاب آسمان شیشه ای نیست نوشته ی مرتضی انصاری زاده حرم از آنجاهایی بود که حتی شنیدن نام آن، آرامشش را به هم می ریخت و مانع می شد که زندگی با شک و تردید را عادی بداند.چیزی از درونش می گفت : همین جاست .بعضی وقتها خوبه

عکس نوشته های کتاب سایه شوم

عکس نوشته های کتاب سایه شوم نوشته ی مهناز رئوفی چرا انسان ها خویشتن خویش را گم کرده اند. بدون هدف نمی شود زندگی کرد. انسان ذاتا به دنبال معنویت و خدا جویی است. باید در انتخاب سرنوشت آزاد باشی. کاش او برمی گشت. از

عکس نوشته کتاب امام من

عکس نوشته کتاب امام من ، نوشته ی نرجس شکوریان فرد خودت دستت را بیرون نکشی خدا دستت را رها نمی کند. جمعه خدا می خواهد که این صبح خودمانی را، خرج خودی ترین فرد زندگی ات کنی؛امامت...امام مثل خداست، دریای محبت و رحمت. شیعه حواسش