کلیپ کتاب ناقوس ها به صدا در می آیند: داستان قدیسی که عشقش دامن گیر می شود

کلیپ کتاب ناقوسها به صدا در می آیند: داستان قدیسی که عشقش دامن گیر می شود
کلیپ کتاب ناقوس ها به صدا در می آیند

بریده ای از کتاب:

(۱):
بعضی ها گنج دارند و باز هم در فقر و نداری زندگی می کنند.
آن وقت کسان دیگری از این گنج بهره می برند. این کتاب نقشه آن گنج است. در بهره بردن از این گنج تردید نکن

(۲):
کشیش روی صندلی لهستانی نشست و گفت:« از سر و وضع این خانه پیداست که تنها زندگی می کنی. هرچند اگر زنی هم داشتی, حاضر نبود با تو در اینجا زندگی کند!»

(۳):
جرج خندید و گفت :« آفرین پدر درست زدی به خال! چون زنم ماه هاست که ترکم کرده رفته خانه اقوامش. می گفت:« کتاب ها هووی او هستند; بنابراین مرا با همسرانم در این حرمسرا تنها گذاشت و رفت.»

(۴):
بعد انگشت دستهایش را در هم گره زد و گفت:« از این حرف ها بگذریم…چند روز پیش که از مسکو زنگ زدی و گفتی یک کتاب قدیمی پیدا کرده ای کنجکاو بودم آن را ببینم. به خصوص که گفتی موضوعش درباره علی است. حالا حرف بزن که از چای و پذیرایی هم خبری نیست.»
کشیش چشم از کتاب ها برداشت و گفت: من اگر در بیروت کلیسایی داشتم، چند نفر از مومنان را می فرستادم به منزلت تا برای رضای خدا، دستی به سر و گوش همسرانت بکشند و تعداد زیادی از آنها را دور بریزند.»

(۵):
جورج گفت:« حضرت ایوانف، همان امام علی که تو برای صحبت درباره اش پیش من آمده ای در سخنانی به ما می گوید: چون نشانه های نعمت پروردگار آشکار شد، ناسپاس ها را از خود دور سازید. این کتاب ها نعمت های پروردگارند پدر.»

(۶):
کشیش گفت:« چه جمله زیبایی بود این کلام علی … و چه قدر هم شبیه یکی از جملات عیسی مسیح است.»

(۷):
جرج گفت :« کلام همه پیامبران و عدالت خواهان جهان شبیه کلام امام علی است.
برای همین است که نام کتابم را گذاشته ام: امام علی صدای عدالت انسان.»

(۸):
کشیش گفت:« برای همین امروز پیش تو هستم، تا درباره علی بیشتر بدانم.»

(۹):
جرج گفت:« برای شناخت علی باید به وجدان خودت مراجعه کنی . پدر و تعصب مسیحیت را از خود دور کنی. علی را با هیچ کس قیاس نکنی جز با خودش.»
کشیش به چشم های جرج خیره شد و پرسید:« اول به من بگویید چگونه با علی آشنا شده اید و چه شد که درباره او کتاب ها نوشتید؟ در حالیکه شما یک مسیحی هستید؟»

namakketab
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *