کتاب فرودگاه فرشتگان : مهارت های پایبندی به نماز در فرزندان

کتاب فرودگاه فرشتگان : مهارت های پایبندی به نماز در فرزندان

کتاب فرودگاه فرشتگان
نویسنده: اصغر آیتی
انتشارات مهرستان

بریده کتاب:

پدر و مادر باید بدانند که گاهی قلب ها آمادگی روی آوردن به حق را دارند و گاهی این چنین نیست؛ بنابراین باید از حالت اشتیاق و اقبال استفاده کرد؛ زیرا در برخی حالات که آمادگی روحی وجود ندارد، اگر عمل و سخنی بر قلب تحمیل شود، کور خواهد شد.

بریده کتاب(۲):

اسلام می گوید کودک را از کودکی گام به گام با وضو، قبله، نماز، سجاده و مسائلی از این قبیل آشنا کنید تا هنگام بلوغ، نماز برای او راحت باشد؛ اما ما گاهی فرزند خود را رها می کنیم و می گوییم هنوز به تکلیف نرسیده است. نتیجه این رهاشدگی آن است که به هنگام بلوغ، نماز برای او سنگین است.

بریده کتاب(۳):

مادرش می گفت: «حمید در کودکی و نوجوانی نماز می خواند؛ اما بزرگ تر که شد و به سن جوانی رسید، نماز را ترک کرد.»
رو به حمید کردم و با تعجب گفتم: «چطور شد که تو وقتی بچه بودی و هنوز عقلت به خیلی چیزها قد نمی داد، نمازهایت را می خواندی و ظاهرا متدین بودی؛ ولی حالا که بزرگ شده ای و عقل و فهمت بیشتر شده و حقایق دینی را بهتر می فهمی و قاعدتا باید پایبندی ات به دین بیشتر باشد، نماز و عبادت را ترک کرده ای و به امور دینی بی اعتنا شده ای؟»

بریده کتاب(۴):

اسلام برای دوران کودکی و نوجوانی و سپس جوانی چند عامل تربیتی تعیین کرده که یکی از آن ها آموزش های والدین و تاثیرات محیط خانواده است که یک بحث مفصلی دارد. برای آنکه کودک در آغاز دوران تربیت بتواند از یک پایۀ محکم و قاعدۀ متینی در شخصیت خودش برخوردار بشود، یک دستورالعملی برای پدر و مادر داده شده و برای محیط خانواده هم شرایطی پیشبینی کرده که اگر ما آن ها را فراهم نکنیم، یک پایۀ اصلی تربیت کودک لنگ خواهد بود.

بریده کتاب(۵):

پیامبرخدا می گوید: «بچه ها بر فطرت پاک آفریده می شوند.» دین امری فطری است و همه کودکان فطرتا کنجکاو و خداجو هستند. لازم است پدر و مادر از دوران کودکی حس مسئولیت پذیری طفل را در پیشگاه پروردگار بیدار سازند و او را با حس وظیفه شناسی بار آورند.

مرتبط با کتاب فرودگاه فرشتگان

بیشتر بخوانیم…
کتاب حل المسائل نماز : پاسخ های کوتاه به ۴۰ پرسش مهم جوانان

بیشتر ببینیم…
معرفی اسلام از زبان مجری اسپانیایی

نمکتاب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *