کتاب بهائیت بنیانی سست تر از خانه عنکبوت : بخوانید تا بیشتر بدانید…

کتاب بهائیت بنیانی سست تر از خانه عنکبوت

بریده کتاب:

اصول و ایدئولوژی بهائیه… بر اساس تفکر و اعتقادات و تعالیم باب تنظیم یافت و دین اسلام را منسوخ اعلام کرد…
در فروع تعالیم بهائیه به احکامی بر می خوریم که بعضی از آنها عبارتست از:
۱- ازدواج با محارم غیر از زن پدر، حلال می باشد.
۲- معاملات ربوی آزاد و حلال است.
۳- حجاب زنان ملغی می باشد.
۴- دخالت در سیاست ممنوع می باشد.

بریده کتاب(۲):

– حقیقت ثابت نداریم حتی در دست انبیا و معصومین
– ارزش مطلق نداریم، زیرا ارزش ها زائیده پویایی جوامع بشری بوده اند!
– تمام مذاهب برحق هستند و تمام مذاهب هم دچار نقص و کمبود هستند.
– حق؛ مطلق نیست و‌متکثر است.
– ارزش های دینی دائما در حال تغییرند.
– هرکس باید به دین خود باشد و حتی کافران و مشرکان را نباید نفی و طرد کرد.
این عبارات و  تعابیر بهائیت درمورد همه ی مذاهب تحریف شده و خرافی و ساخته و پرداخته دست بشر است که همه را برحق می داند و خواهان تبلیغ و ترویج آن هاست.

مرتبط با کتاب بهائیت بنیانی سست تر از خانه عنکبوت

بیشتر بخوانیم…
کتاب فریب : خاطرات یک به دام افتاده… دامی بزرگ به نام بهائیت

بیشتر ببینیم..
نحوه آموزش بچه ها در مدرسه اسرائیل

نمکتاب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.