کتاب المصارع به روایت عکس نوشته- تصاویری درباره امام حسین ع

عکس نوشته جذاب"عکس نوشته خاص" عکس نوشته امام حسینی" عکس پروفایل خاص
قلاده مرگ برای فرزندان آدم، چونان گردنبند بر گردن دختر جوان است.
کتاب_المصارع
سیدمحمدیحییغیاثعلوی
اهل کوفه نبودن یعنی بدانیم، تا وقتی حسین (ع) نیامده، مسلم ولی امر است.
کتاب_المصارع
سیدمحمدیحییغیاثعلوی
خرم آن لحظه که مشتاق به یاری برسد، آرزومند نگاری به نگاری برسد.
کتاب_المصارع
سیدمحمدیحییغیاثعلوی
آنگاه تربتی گرفت و درشیشه نهاد وبه ام سلمه داد وگفت: هرگاه خون شد، بدان کا من کشته شده ام.
کتاب_المصارع
سیدمحمد یحیی غیاث علوی
خون را به طرف آسمان پاشید و گفت: چون خدا می ببند، آنچه بر من آمده ،آسان است.
کتاب_المصارع
سیدمحمدیحییغیاثعلوی
حسین گریست و گفت: کرب وبلا ، جای اندوه وبلا
کتاب_المصارع
سیدمحمدیحییغیاثعلوی
namakketab
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *