عکس نوشته هایی خاص از کتاب سعید

اگر خواهان باشے به آن مے رسے…
اگر جوینده باشے، خدا دستگیرے مے کند تا بیابی!
#کتاب سعید
#نرجس شکوریان فرد
بعضی مسیحے هایم، یک دل دارند که با
ابالفضل مصفا مے شود…
#کتاب سعید
#نرجس شکوریان فرد
راه دنیا برای همه یک آغازے دارد و یک پایانے…
#کتاب سعید
#نرجس شکوریان فرد
و یک پنجره فولاد
که خیلی ها دخیل بستن به آن را گشایش در کارشان مے دانند…
#کتاب سعید
#نرجس شکوریان فرد
گریه و آغوش
اشک و فریاد…
تنهایی، نور، امید
سجده شکر
#کتاب سعید
#نرجس شکوریان فرد
همان شب که ناامیدی همه جا سرک مے کشید،
دل مادر مدام مے رفت کنار حرم امام رضا
مشهدالرضا
#کتاب سعید
#نرجس شکوریان فرد
و یک پنجره فولاد که خیلی ها دخیل بستن به آن را
گشایش در کارشان می دانند.
#کتاب سعید
#نرجس شکوریان فرد
دل مادر گواه دیگری می داد و هزار دریچه دیگر را باز گذاشته بود
که همه اش هم نورانی بود.
#کتاب سعید
#نرجس شکوریان فرد
شهادت اگر نبود زندگی زیبایی اش را از دست می داد
#کتاب سعید
#نرجس شکوریان فرد
شهادت اگر نبود زندگی زیبایی اش را از دست می داد
#کتاب سعید
#نرجس شکوریان فرد
namakketab
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *