مرور برچسب

کتاب سه دختر حوا

نقد کتاب سه دختر حوا : مهم نیست سکوت کنی تا کسی بمیرد، خودت را به بی­ خیالی بزنی و دفاع نکنی تا به…

نقد کتاب سه دختر حوا ، نویسنده الیف شافاک خلاصه کتاب: کتاب سه دختر حوا داستان دختری به نام پری است که در ترکیه زندگی می کند، مادرش مسلمانی متعصب و پدرش لاابالی است. برادرانش هم همین طور، با افکاری متفاوت اند! در خانه پری