مرور برچسب

وجیهه سامانی

آن مرد با باران می آید : قصه ای پر از ماجراهای عجیب که سر راه این نوجوان قرار گرفته

آن مرد با باران می آیدنویسنده: وجیهه سامانیانتشارات کتابستان معرفت بریده کتاب: شما میگی آسّه بریم و آسّه بیاییم و کاری به کار مملکت نداشته باشیم. واسه خودمون دین مون و نماز و روزه مون رو داشته باشیم؟ آخه مگه می‌ شه؟ امروز به دخترت

کتاب خواب باران : باران زندگی را زلال می کند…هرقدر که گل آلود و کدر شده باشد…

کتاب خواب باراننویسنده: وجیهه سامانیانتشارات: کتابستان معرفی: باران خواب ندارد! این آدم ها هستند که خودشان را به خواب می زنند اما باران که خیسشان کند شاید بیدار شوند. مخصوصاً دختر داستان ما که باران زندگیش را جاری کرد. باران محبت