مرور برچسب

مردرؤیاها

مرد رؤیاها: درس هم می خوانید برای خدا باشد.روایتی شیرین از فیزیکدان شهید

مرد رؤیاها : سیدمهدی شجاعی خلاصه: مصطفی چمران دانشجوی دکترای فیزیک هسته ای در آمریکا است. او با خواستگاری دختری آمریکایی که توسط خودش مسلمان شده موافقت می کند و ازدواج می کنند. چمران در طی فعالیت‌ هایش برای کمک به زندانیان سیاسی