مرور برچسب

خاطرات اسارت

دوره درهای بسته(۶) : گوشه ای از اسارت را بخوانید و قدر بدانید آزادی را…

دوره درهای بسته(۶) : افضل قائمی کاشانی | جابر تواضعی | زهره شریعتی | سعید اسدی فر| سمیه حسینی | سید حسین یحیوی | فاطمه مصلح زاده | مرضیه نظرلو | مریم برادران، نشر روایت فتح معرفی: آزاد بودن یا آزادی با ول گشتن با آزاد گشتن فرق

پایی که جا ماند: روایاتی دقیق و پرکشش از زندان های مخفی عراق

پایی که جا ماند : سید ناصر حسینی پور تقریض مقام معظم رهبری برکتاب پایی که جا ماند :تاکنون هیچ کتابی نخوانده و هیچ سخنی نشنیده‌ ام که صحنه‌ های اسارت مردان ما در چنگال نامردمان بعثی عراق را، آن‌ چنان که در، پایی که جا ماند , است به