مرور برچسب

حقیقت

عکس نوشته کتاب کیمیاگر

عکس نوشته کتاب کیمیاگر یک شب قبل از آمدن این جوان در خواب دیدم که ستاره های آسمان ریخته بودند توی حیاط خانه. من غرق ستاره ها بودم و از سمت ماه صدایی به من گفت : «کیمیا را عرضه کن! » حقیقت هیچ گاه در اکثریت نبوده است. کاش جابربن