مرور برچسب

حضرت زینب(ع)

آفتاب در حجاب: آشنایی با مهربانی ها و خاطرات بانوی صبر و استقامت، حضرت زینب کبری(ع)

آفتاب در حجاب : سید مهدی شجاعی، نشر نیستان معرفی: یکی از دانشجوها می گفت: من هیچ وقت دوست نداشتم روضه برم اما از وقتی که این کتاب رو خوندم تأسف عمری رو می خورم که بدون روضه گذشته ... خلاصه: این کتاب مشتمل بر هجده پرتوی