مرور برچسب

امیرحسین فردی

آشیانه در مه : داستانی بلند از درگیری بین خیر و شر همراه با اتفاقاتی جذاب

آشیانه در مه : امیرحسین فردی، سوره مهر خلاصه: پسری به نام شکور، جوجه قرقی که در روستا پیدا کرده به خانه می آورد و او را بزرگ می کند. در این میان پسر ارباب که جمشید نام دارد و با تفنگش پرنده ها را شکار می کند، با شکور درگیر می شود. در

گرگسالی: نقش برآب می شود نقشه های شیطان بزرگ.رمان را بخوانید.

گرگسالی : امیرحسین فردی معرفی: اسماعیل جوان خوش صورت و زیبایی که فراری ست به روستای در اطراف تبریز می رسد که  در آنجا می خواهند دختر زیبای روستا را به رییس پاسگاه بدهند، و اسماعیل این را تاب نمی آورد.تعقیب و گریز و لحظات وحشتناکی

گرگ سالی : داستان انسان های شجاع و گرگ های آدمخوار

گرگ­ سالی ، نویسنده امیر حسین فردی اسماعیل فرار می­ کند از شهرش به روستایی که مادربزرگش ساکن است و اتفاقات بعد... گرگ­ سالی دو جنبه دارد: یک: گرگ­ سالی داستان گرگ­ های گوسفندخوار نیست. داستان گرگ­ هایی آدم­خوار است؛ گرگ­ های گرسنه…