مرور برچسب

امام رضا(ع)

اعترافات غلامان : داستان دوران ولایتعدی شاه خراسان..خوشا به حال غلاماتان آقا

اعترافات غلاماننویسنده: حمیدرضا شاه آبادیانتشارات: به نشر(آستان قدس رضوی) خلاصه: داستان از زبان تعدادی از غلامان دارالحکومه مرو می باشد. کسانی که کاروان امام رضا علیه السلام را همراهی کردند، سپس برای کنترل امام مامور نگهبانی از

رمان ولادت : داشته هایت را به نور روشن و خانه دلت را به آذوقه های معنوی انباشته…

رمان ولادتنویسنده: سعید تشکریانتشارات نیستان معرفی: گاهی فکر و اندیشه و روح و معلومات انسان نیاز به یک بازخوانی آسمانی دارد. رمان ولادت داشته هایت را برایت با نور روشن می کند و خانه دلت را به آذوقه های معنوی انباشته می کند. کمی عشق،

خاطره بد آموزی کتاب

خاطره بد آموزی کتابنخوانده بودمش… فقط از یک فرد فهیم تعریفش را شنیده بودم. کتاب را به چند نفر دادم که بخوانند… یک نفر که کتاب را پس آورد و گفت این چه کتابی است؟ بدآموزی دارد! آنقدر ترسیدم که همان روز شروع کردم به خواندن کتاب… به هرجای کتاب

امام رئوف : ای حرمت ملجاء درماندگان دور مران از درو راهم بده…

امام رئوف : نرجس شکوریان فرد، عهد مانا بریده کتاب(۱): من عادت کرده ام برکت روزی ام را، از یک خوب بگیرم.یک بخشنده، یک مهربان، یک رئوف!اول وقت که روزت را یا یک انسان کریم شروع کنی، هیچ شری نیست که خیر نشود. من در ایران به دنیا آمدم.در

دعبل و زلفا : روایتی عاشقانه از شاعری که مورد عنایت امام رضا(ع) بوده است.

دعبل و زلفا : مظفر سالاری، به نشر معرفی: اگر دلت می خواهد جان تازه بگیری و محبت امام به دلت مزه کند این رمان را از دست نده… با امام که باشی پادشاه عالمی، دور که شدی خوار و زبون دیگرانی. بریده کتاب(۱): زلفا با چابکی درون خمره ای

غریب قریب: آگاهی به سرگذشت حرم امام رضا(ع) رنگ دیگری به زیارتمان خواهد داد.

غریب قریب : سعید تشکری معرفی: آروم آروم که کتاب رو ورق می زنی، خوب گوش کن…. صدای هق هق گریه های نویسنده میاد… بلند، مداوم… آروم آروم که با کتاب مأنوس می شی، قصه ها رو لمس میکنی… میشه سعید تشکری رو دید، وقتی که لرزید و زانوهاش سست

اقیانوس مشرق: جوانی است و جوانی کردنش، عاشقی کردنش.

اقیانوس مشرق : مجید پورولی کلشتری معرفی: جوان است و عاشق و سر به هوا همه ی لذت های دنیا را با هم می خواهد به هیچ چیز هم اعتقاد ندارد جز به شنیده هایش دنبالش برود حتماً به آن می رسد.قدرت و انگیزه ی جوانیش را برمی دارد و می افتد دنبال