مرور رده

نگارخانه

عکس نوشته های هنری و زیبای کتاب جستجوگران شمشیر عدالت

عکس نوشته هنری و زیبای کتاب جستجوگران شمشیر عدالت نوشته داوود امیریان ترس از تو کوچکتره که تونسته درونت پنهان بشه! مرد زیبایی ها را نمی دید او فقط تشنه ی قدرت بود. انگار زمین زیر پایشان، برصفحه ای نقاشی شده بود.

عکس نوشته های جذاب کتاب پسران دوزخ فرزندان قابیل

عکس نوشته های جذاب کتاب پسران دوزخ فرزندان قابیل قرار است با دست های خودم زنی را بکشم و در سحرگاه پاییزی او را زیر درخت سیب دفن کنم.کشتن یک آدم خیلی سخت است. این بزرگ ترین حقیقت کشف ناشده ی دنیاست که قاتل کسی را در یک لحظه می کشد و

عکس نوشته های زیبا از کتاب رعنا

عکس نوشته های زیبا کتاب رعنا بعضی وقت ها اصرار زیادی در کار صلاح نیست... این من بودم؟ که همه چیز را پشت سر گذاشتم؟ درد دل هایم در آن لحظه خاص با خدا تمامی نداشت. بیشتر بخوانیم: رمان رعنا: داستانی ساده صمیمانه و واقعی از

عکس نوشته کتاب کیمیاگر

عکس نوشته کتاب کیمیاگر یک شب قبل از آمدن این جوان در خواب دیدم که ستاره های آسمان ریخته بودند توی حیاط خانه. من غرق ستاره ها بودم و از سمت ماه صدایی به من گفت : «کیمیا را عرضه کن! » حقیقت هیچ گاه در اکثریت نبوده است. کاش جابربن

عکس نوشته های جذاب از کتاب جوانی در ۱۸۰ ثانیه

عکس نوشته های جذاب کتاب جوانی در ۱۸۰ ثانیه نوشته ی حسین سرو قامت همین دنیا بهشت است، اگر هر کدام از ما محکم و درست و حسابی کار کنیم. حقیقت و عدالت همسایه ی دیوار به دیوارند! بیشتر بدانیم: آشنایی بیشتر با کتاب

عکس نوشته کتاب می شکنم در شکن زلف یار

عکس نوشته کتاب می شکنم در شکن زلف یار نوشته ی حسین سرو قامت دوستی می گفت حرف مثل کلینکس است، یکی را که بگویی، دیگری هم پشت سرش می آید. زمان متوقف نیست....می گذرد؛بی آنکه تاملی کند که ما ارزش آن را می دانیم یا نه! شما

عکس نوشته کتاب تمنا

عکس نوشته کتاب تمنا نوشته ی رضا مصطفوی آشنا ترین انسان ها به زمان کسی است که از رویدادها شگفت زده نمی شود. ویژگی یاران امام...یاران امام باید یارانی باشند که چون و چرا نشناسند. تنها امام معصوم و کلامش را حقیقت بدانند،هر چند

عکس نوشته کتاب پدر

عکس نوشته کتاب پدر نوشته ی خانم نرجس شکوریان فرد بی معرفت ها و بی بند و بارها و جاهل ها هم که در دنیا زیادند؛ احمق های طرفدارانشان هم زیاد تر... اما علی، دلتنگ خدا بود و خدا دلتنگ تر... آشکار است ...نشانه ها را می

عکس هنری کتاب امام من

عکس هنری کتاب امام من عکس هنری کتاب امام من بریده ای از کتاب: عبادت، اصلش نیت است.درست که باشد،یک لیوان آب هم که بنوشی یا دست دیگران بدهی، یک غذا بپزی یا در خیابان صبر کنی تا اول کس دیگری

عکس نوشته کتاب امیر من

عکس نوشته کتاب امیر من هر چه غیر محبت غیر اوست، دود است و هیچ!... خودت را با سرگرمی ها، کوچک و پست نکن!... لذت دنیا نگذاشت تا به دانایی شان عمل کنند... دلشان لذت دنیا می خواست... لذت رنگ شده...