گل فروش مسلمان : مجموعه شعر سپید و سفید

شعر سپید-شعر انقلابی

گل فروش مسلمان ، نویسنده مجید سعدآبادی، انتشارات شهرستان ادب

 

بریده ای از کتاب:

می دانم شب ها را بیشتر دوست داری

دوست داری خورشید هرگز طلوع نکند.

و نبینی

چهره ی کثیف مردانی که

تنها روسری خواهرت را

برای پاک کردن کفش هایشان برداشتند.

می خواهی صبح دیگر نیاید.

کتابدوست
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.