کتاب به توان تشکیلات : خصوصیات یک کار جمعی درست درمون و حساب شده….

کتاب به توان تشکیلات : خصوصیات یک کار جمعی درست درمون و حساب شده....

کتاب به توان تشکیلات
نویسنده: سلمان هاشمیان، جواد جلوانی
انتشارات حدیث راه عشق

بریده کتاب:

حواستان باشد؛ انشعاب و انشقاق و دو دسته شدن خطرناک است؛ یکی به خاطر یک فکری از مجموعه‏ ای جدا بشود، باز یکی دیگر از آن طرف به خاطر یک فکر دیگر جدا بشود؛ در حالی که این فکرها ممکن است درست هم باشد، اما آن‏ قدر اهمیت نداشته باشد که انسان این یکپارچگی را به خاطر آن به هم بزند. ص ۲۷

بریده کتاب(۲):

یک کار تشکیلاتی، یک کار جمعی خصوصیتش این است که فرد باید خودش را در جمع حل کند، گم کند؛ که این گم کردن عین باز یافتن به نحو درست است. چیزی کم نمی شود از آدم، چیزها افزوده می شود. من مثال می زنم به این لیوان آبی که توی آن یک حبّه قند را شما می اندازید. این یک حبّه قند یک چیز مشخصی است، به قدر خودش شیرینی دارد، به قدر خودش همه چیزهای خوبی که توی قند هست، در این است. وقتی در لیوان آب انداختی، تمام است، یعنی یک دانه از این ذرّات ریزی که زیر دندان می آمد و صدا می کرد و خودش را نشان می داد که هان! منم؛ یک دانه از اینها باقی نمی ماند، تمام حل می شود در آب.

در آن جایی که قبل از آن، یا بعد از آن، ده حبّه قند دیگر هم حل شده. اما به نظر شما از این حبّه قند یک ذرّه اش، یک سر سوزنش از بین رفت؟ هیچ چیز از آن از بین نرفت. این قند یک ذره کم نشد، بلکه یک خرده به آن زیاد شد. زیرا آن مقدار شیرینی ای که در این قند بود آمیخته شد با شیرینی های دیگری که در قندهای دیگر بود و در تمام اجزای این آب حل شد، سرایت پیدا کرد، چیزی هم از آن کم نشده، اما آن تشخّص خودش را از دست داده، آن فردیّت خودش را از دست داده؛ یک تشکیلات باید این جور باشد. ص ۲۵

بریده کتاب(۳):

هیچ‌ گاه به خاطر این‌ که در یک جمع خدایی هستیم و کارهای خدایی می‌ کنیم و چیزهایی می‌ دانیم که دیگران درک نمی‌ کنند، احساس غرور نکنیم. بایستی این را در نظر بگیریم که واقعاً این‌ که توفیق پیدا می‌ کنیم کاری انجام دهیم و این‌ که مسائلی را درک می‌ کنیم که دیگران نسبت‌ به آن بی‌اعتنا هستند، از نعمت‌ های خداوند است و این را در نظر داشته‌ باشیم که نعمت‌ ها مسئولیت‌ آور هستند. ص ۱۳۹

مرتبط با کتاب به توان تشکیلات 👇🏻👇🏻👇🏻

بیشتر بخوانیم…
کتاب تشکیلات بهشتی : باید و نبایدهای یک تشکیلات خوب را اینجا بخوانید

بیشتر ببینیم..
مدیر باید عاشق مردم باشه

نمکتاب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *