کتاب این رشته سر دراز دارد : بنشینید برای بافتن رشته ی زندگی تان تفکر کنید.

کتاب این رشته سر دراز دارد : احمد امامی راد، موسسه امام خمینی(ره)

معرفی:

درباره ی مشکلات و مسائل زندگی تان از تخیل کمک نگیرید؛ بلکه در پی تطبیق راه حل ها با واقعیت بیرونی زندگی تان باشید.
بیشتر انتخاب ها سرنوشت سازند و گاه خطا در آن ها پیامدهای جبران ناپذیری در پی دارند. تغییر شخصیت پر هزینه و کم فایده است پس به جای تغییر شخصیت خود، رشته و شغلی متناسب با شخصیت خودتان انتخاب کنید.

بریده کتاب(۱):

 • افراد موفق از قدرت واقع بینی و تطبیق خود با واقعیت برخواردند.
  هنر، تطبیق تمایلات آرمانی با واقعیت است.
  استقلال و اعتقاد به خود از عوامل مهم در تصمیم گیری اند. در صورت نبود این دو عامل فرد به دیگران وابسته خواهد بود و به جای اینکه خودش تصمیم گیری کند از دیگران می خواهد برایش تصمیم گیری کنند.
  فنون افزایش عزت نفس و کم کردن وابستگی:
  ۱) انتخاب هدف در زندگی
  ۲) دیدن نکات مثبت خود و استفاده از آن ها برای برطرف کردن نکات منفی
  ۳) داشتن انتظارات مطابق با واقع
  ۴) شرکت در فعالیت های گروهی
  ۵) پاداش به کارهای مثبت خویش
  ۶) حل مسائل جزئی برای آمادگی رویارویی با مشکلات بزرگ

بریده کتاب(۲):

 • تنوع و ناپایداری رغبت ها در سن بلوغ از علل بی تصمیمی در نوجوانان است. اگر انتخاب رشته تحصیلی یا شغل با توجه کافی به واقعیت صورت نگیرد. با ناامیدی و شکست و نارضایتی در رشته ی خود رو به خواهید شد.
  به جای اینکه به فکر تغییر شخصیت خود باشید سعی کنید رشته ها و شغل هایی را متناسب با شخصیت خودتان انتخاب کنید، اگر با توجه به طبیعت غالب خود رفتار کنیم از انرژی بیشتری برخوردار می شویم تغییر شخصیت پرهزینه و کم فایده است.
کتابدوست
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *