نمکتاب
نمکتاب جایی برای کتاب های خوب

پویش کشوری فرا زمان فرا مکان ۳

 

با محوریت کتاب حاج قاسم

 

تا ۳۰ دی

از ۲ دی

مهلت خرید و شرکت در قرعه کشی:

+ کتاب جدید با امضای نویسنده

۱۳ پلاک طلا

جوایز:

مسابقه کتابخوانی

کد تخفیف ۴۰ درصدی برای کتب پویش: haj qasem

قاسم سلیمانی , زندگی نامه سردار سلیمانی
قیمت روی جلد : ۱۵۰۰۰ تومان
قیمت با کد تخفیف: ۹۰۰۰ تومان
سردار سلیمانی , کتاب حاج قاسم , خاطرات شهید سلیمانی

(حاج قاسم۱و۲) قیمت روی جلد: ۲۷۰۰۰ تومان
با کد تخفیف : ۱۶۲۰۰ تومان

سردار سلیمانی , شهید سلیمانی

قیمت روی جلد: ۱۵۰۰۰ تومان
با کد تخفیف : ۹۰۰۰ تومان

اپلیکیشن کتاب حاج قاسم 1 و 2

خرید اپلیکیشن کتاب حاج قاسم سلیمانی
بهمراه کتاب صوتی
به مبلغ ۱۰۰۰۰تومان

اپلیکیشن کتاب حاج قاسم 2

خرید اپلیکیشن کتاب حاج قاسم۲
بهمراه کتاب صوتی
به مبلغ ۵۰۰۰تومان

دانلود اپلیکیشن,کتاب های نرجس شکوریان,حاج قاسم

خرید اپلیکیشن کتاب حاج قاسم۱
بهمراه کتاب صوتی
به مبلغ ۵۰۰۰تومان

برندگان پلاک طلا در
دومین پویش کشوری فرازمان فرامکان۲:

۹- مبینا زارع شهر اصفهان

۱۰- لعیا براتی شهر اصفهان

۱۱- میرزا باقریان شهر اصفهان

۱۲- فاطمه زهرا جعفری شهر اصفهان

۵- سانی خانی شهر قم

۶- رقیه حاجی زاده شهر قم

۷- گل جان کاظمی شهر خوزستان

۸- الهام احمدی شهر ملایر

۱- یاسین گیلاسی شهر مشهد

۲- نرجس محمدیان شهر مشهد

۳- نجمه مدرسی شهر یزد

۴- زهرا خدافره شهر اهواز

۱۳- حکیمه پور صدیق شهر قم

۱۴- تارا ساریجلو شهر قم