من دیگر ما به روایت عکس نوشت

0

من دیگر ما

محبت,هدیه
هدیه، ماندگارترین راه ابراز محبت
به صورت رفتاری آن است.
واژه محبت آمیز,راه ابراز محبت
ساده ترین راه ابراز محبت، بیان واژه های محبت آمیز است.
محبت و احترام,تربیت فرزند
رفتار ما با فرزندان باید دو پیام اصلی
” محبت و احترام”
را با خود داشته باشد.
بازی با کودکان,ابراز محبت
یکی از اصلی ترین
راه های ابراز محبت ما به کودکان،
بازی کردن با آن هاست.
خانواده خوب,محبت
خانواده ی خوب و رشد یافته،
خانواده ای است که همه اعضای آن به هم محبت دارند.
تربیت دینی,محبت
محبت اصلی فراموش نشدنی و مسئله ای کاملا بنیادین در تربیت دین است.
# من دیگر ما

بیشتر بدانیم…
کتابی مرتبط با این کتاب…

بیشتر بخوانیم…
رمانی فوق العاده در تربیت فرزند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.