مرور برچسب

کرشمه ی خسروانی

کرشمه ی خسروانی: عاشقانه ای پیچیده ولی جذاب

کرشمه ی خسروانی : سیدمهدی شجاعی معرفی: داستان از آن جا شروع می شود که مردی با همسرش برای تفریح کنار رودخانه ای می روند و زن به خیال این که آن جا کسی نیست شالش را برمی دارد. اتفاقا مردی که آن جا پنهان شده بود آن زن را می بیند و یک دل