مرور برچسب

پنجشنبه فیروزه ای

خاطره بد آموزی کتاب

خاطره بد آموزی کتابنخوانده بودمش… فقط از یک فرد فهیم تعریفش را شنیده بودم. کتاب را به چند نفر دادم که بخوانند… یک نفر که کتاب را پس آورد و گفت این چه کتابی است؟ بدآموزی دارد! آنقدر ترسیدم که همان روز شروع کردم به خواندن کتاب… به هرجای کتاب

پنجشنبه فیروزه ای: گشتی بزنیم در حرم شاه خراسان با رمانی عارفانه و عاشقانه

پنجشنبه فیروزه ای: سارا عرفانی خلاصه: پنجشنبه فیروزه‌ای با یک داستان سریع و سرضرب آغاز می‌شود. با روایتی از یک دانشجو که به سادگی مخاطب با آن هم‌ذات پنداری می کند؛ دانشجویی که اهل ادا در آوردن نیست. اما رمان پس از این پیش‌درآمد