مرور برچسب

هندوی شیدا

نقد رمان هندوی شیدا : سیر سنت مهربانی خداست در مقابل خلقش

نقد رمان هندوی شیدا نوشته ی سعید تشکریسعید تشکری را هرکارش کنی باز هم نمی تواند رمان ساده بنویسد، ساده هایش هم پر از خط هایی ست که اگر با دقت بخوانی، متوجه شوی که حکمت نوشته؛ داستان صرف نیست، پراست از دست نوشته هایی که تراوش عقل است و حرف

هندوی شیدا: مسیرعاشقی کردن هم بلدی می خواهد. ماجرای نابلدی این مرد را بخوانید.

هندوی شیدا : سعید تشکری خلاصه: داستان پسری به نام ناصر که پدر بسیار پول­داری دارد و مادری که او را بسیار آزاد می ­گذارد. تا این که در زندگی دچار خطای بزرگی می­شود. ضربه بدی به خانواده می­ زند. اما این ضربه منشأ خیر و تحولات زندگی