مرور برچسب

شهید چمران

نیمه پنهان ماه ۱ : عاشقانه ای که سرآغازش دنیا و مقصدش آسمان است

نیمه پنهان ماه ۱چمران به روایت همسر شهیدنویسنده: حبیبه جعفریانانتشارات: روایت فتح معرفی: تا به حال از عشق هایی خوانده اید یا شنیده اید که آغاز آن دنیا و مقصدش آسمان است. زندگی شهید چمران با همسرش؛ حس لطیف تنفس یک جان در جانی دیگر .

مرد رویاها هر شب ساعت ۲۳ همراه شماست:)

#مرد-رویاها #قسمت-اول مهندس ادیب می رود و نویسنده خود را بر روی مبل کنار فایل یله می کند. لحظاتی به سکوت می گذرد. آرام آرام موسیقی ملایمی وارد این خلوت می شود. نویسنده از جا بلند می شود،کشوی فایل را تا آخر بیرون می کشد. هه پرونده ها

پاوه سرخ : ذره ای آشنایی با یک اَبَرمرد

پاوه سرخ : داوود بختیاری، سوره مهر معرفی: فیلم "چ" تکه ای از وجود چمران هزار تکه است. شاید این کتاب چند تکه دیگر از وجود او را در ذهن ها کامل کند. بریده کتاب(۱): پیشانی ام را به پشتی صندلی جلویی ام چسباندم وصبرکردم آن حال

مرد رؤیاها: درس هم می خوانید برای خدا باشد.روایتی شیرین از فیزیکدان شهید

مرد رؤیاها : سیدمهدی شجاعی خلاصه: مصطفی چمران دانشجوی دکترای فیزیک هسته ای در آمریکا است. او با خواستگاری دختری آمریکایی که توسط خودش مسلمان شده موافقت می کند و ازدواج می کنند. چمران در طی فعالیت‌ هایش برای کمک به زندانیان سیاسی