مرور برچسب

رمان

رمان پنجره چوبی : هان! ای عاشقان رمان عاشقانه بشتابید، خواندنی اش را برایتان آوردیم.

رمان پنجره چوبی : فهمیه پرورش، نشر کتابستان معرفی: خیلی وقت ها پشت پنجره ها دو کبوتر لانه می سازند و صدای گفتگوهای بغ بغو گونه شان لبخند را به لبت می نشاند. کتاب پنجره چوبی، نوید عشق و امیدی شیرین را در زندگی دو جوان جاری می کند و…

شکاف : روایتگر فتنه ای بعد از ۸۸

شکاف ، نویسنده محمد ستاری وفایی معرفی: رمانی که راوی فتنه ایست که پس از سال ۸۸ اتفاق می افتد. بریده ای از کتاب: عباس سرش را روی میز گذاشت و علی چشمانش را بست و گیجگاهش را با انگشت مالید. حس می کردند توی این یکی دو روز، بمباران…

فرمانروای مه

فرمانروای مه معرفی: دکان باز کرده بود "هر کس هر چه من بگویم انجام دهد، به هر چه دلش بخواهد می رسد، هر کاری دلش بخواهد می تواند انجام بدهد و کم کم هر جایی که بخواهد می تواند برود." مرد و زن، جوان و کودک مریدش شده بودند و دستوراتش را…

اشکانه: رمانی مثال زدنی و جذاب

رمان اشکانه ، ابراهیم حسن بیگی معرفی کتاب: عشق هم زنده می کند، هم می میراند. عشق دل را زنده می کند و هر چه غیر آن است را می کشد و همه ی زندگی را به معشوق تقدیم می کند؛ داستان این کتاب مثال زدنی ست. معرفی کتاب: محبت…