مرور برچسب

رمان مسافر کربلا

رمان مسافر کربلا: داستان آرزویی که به کربلا ختم می شود.

معرفی: رمان مسافر کربلا : سیدمهدی شجاعی وقتی کسی به زیارت امامی می ­رود می­گویند طلبیده شده است. این کتاب داستان یکی از همان طلبیدن­ های عجیب است که عقل آدم به آن قد نمی­ دهد و هاج و واج می­ ماند. خلاصه: داستان پسر بچه­ ی