مرور برچسب

رضوانه سیدعلی

کتاب جدال قهرمان : مأموریتی در جدال با شرایط سخت، شرایط ننگ…

کتاب جدال قهرماننویسنده : دیوید گریم استون مترجم : رضوانه سیدعلیانتشارات محراب قلم خلاصه: دسیموس ودوستش به طریق مشکوکی دزدیده می شوند وبه محل دور از خانه شان منتقل گشته وزندانی می گردند. آنها کم کم متوجه می شوند که اربابان آنها را