کرشمه ی خسروانی: عاشقانه ای پیچیده ولی جذاب

0

کرشمه ی خسروانی : سیدمهدی شجاعی

معرفی:

داستان از آن جا شروع می شود که مردی با همسرش برای تفریح کنار رودخانه ای می روند و زن به خیال این که آن جا کسی نیست شالش را برمی دارد.
اتفاقا مردی که آن جا پنهان شده بود آن زن را می بیند و یک دل نه صد دل…
این داستان پیچیده و زیبا را با خواندن کتاب پی بگیرید.

بریده کتاب:

رفته بودم که به آهو کمند بیندازم که به کمند آهو درآمد.
آهوی زنده می خواستم که از قهاری احمقانه، صید آن به گردنم افتاده بود.
در صحرایی دور تر از شام و نزدیک تر به عراق که اسمش را گذاشتم صحرای عشق،
چشمه و جویبار و برکه ای است….
آن جا منتظر آمدن آهو ها بودم که صدای پای دو اسب که به منطقه نزدیک و نزدیک تر می شدند شنیدم.
حدس زدم رهگذرانی باشند در طلب آب.
اما آن چه را که تصورش را هم نمی کردم این بود که یکی از آن دو سوار زن باشند.
آن هم چه زنی!…
شاید اگر دستار از سرش برنداشته بود و موهایش را رها نکرده بود دل من هم فرو نمی ریخت؛ ولی این کارش نشان داد که زنی نیست که بتوان ازاو گذشت.

ماجرای تحول شهید «احمدعلی نیری» به خاطر دوری از گناه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.