کتاب معنویت جدید و تهاجم فرهنگی : بررسی برخی خصوصیات جریان های نوپدید دینی

کتاب معنویت جدید و تهاجم فرهنگی : بررسی برخی خصوصیات جریان های نوپدید دینی

کتاب معنویت جدید و تهاجم فرهنگی
نویسنده محسن کیانی
ناشر موسسه فرهنگی بهداشت معنوی_ عصر آگاهی

بریده کتاب:

بحث درباره خداوند در ادیان توحیدی و عرفان های نوپدید به دو گونه متفاوت است. در ادیان توحیدی، خداوند وجود محض است. او است که به همه موجودات هستی اعتبار می بخشد، اما در این عرفان ها ماجرا به طور کامل دگرگون می شود ؛ یعنی انسان به همه‌چیز حتی خدا وجود و اعتبار می بخشد. صفحه ۱۸

بریده کتاب(۲):

در بسیاری از جنبش های نو پدید دینی تلاش می شود تا انواع اعتقادات ماورایی ادیان( بالاخص ادیان توحیدی) به صورت زمینی و دنیوی تعبیر و تفسیر می شود. این تبدیل و تبدل در بسیاری از تعالیم آنان مشهود است. برای مثال به جای خدامحوری ، انسان محوری و به جای معادگرایی، تناسخ باوری بدل می گردد و یا به جای انواع معجزات، افعال خارق عادت و…، این جریان با اتکا به رویکرد مبارزه با معنا و معنویت رخ می دهد که بر مبنای مادی گرایی استوار است. صفحه ۲۲ قسمت الف

بریده کتاب(۳):

در بسیاری از جریانات جدید معنوی نام خدا به میان می آید . به این معنا که در این گرایش ها وجود خدا مفروض دانسته شده ، لکن مساله بر سر میزان دخالت او در امور انسانی است. خدای اینگونه عرفان ها حقیقتی است فاقد اختیار، آزاده و قدرت دخالت در جهان. بدین سان که اختیار، اراده و قدرت مطلق از آن انسان هاست. این بیانات تداعی کننده مفهوم فلسفی اومانیسم است که در مغرب زمین شهرت یافته است. صفحه ۱۶

مرتبط با کتاب معنویت جدید و تهاجم فرهنگی 👇🏻👇🏻👇🏻

بیشتر بخوانیم…
کتاب نیم نگاهی به معنویت اشو : نقد و ارزیابی دیدگاهی نوظهور

بیشتر ببینیم…
حرص خوردن و اعتراف کشیش فرانسوی به قدرت مسلمانان و اسلام

نمکتاب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *