موراجون و دنیای بعدی: آموزش درک درست مفهوم زندگی از دیدگاه دین.

موراجون و دنیای بعدی: آموزش درک درست مفهوم زندگی از دیدگاه دین.

موراجون و دنیای بعدی: حمیدرضا اشترانی و سعیده روشن ضمیر ، نشر عهدمانا

معرفی:

مجموعه داستان مورچه متفکر شیوه تفکر در مسیر درک اعتقادات درست دینی را به کودک شما می آموزد.
و آنان می توانند حقایق عالم و وجود خودشان را به درستی درک کنند.
این روش تربیتی، خود کشفانه نام دارد.
این داستان مسیری در چینش مواد تفکری در پیش روی کودک قرار می دهد تا او بتواند جهانی را که در آن زندگی می‌کند به شکل صحیح و منطقی ببیند و درست و دقیق بفهمد.

بریده کتاب:

گذشت و گذشت.
گندم، حرف های موراجون را باور کرد و از آب و غذا های لا به لای خاک ها و ریشه هایم می خورد. آن دو، گندم را مسخره می کردند و می گفتند: «به جای این کار ها بیا با هم به خاک لم بدهیم. با سنگ ها یه قل دوقل بازی کنیم.»
موراجون از روی دل سوزی، گاه گاهی به آن ها سر می زد. تا شاید بتواند آن ها را کمک کند. لوبیا و عدس با خود فکر می کردند ممکن است موراجون درست بگوید، اما خاک های اطرافشان را به صورت او می پاشیدند و به او اجازه ی صحبت نمی دادند.

کتابدوست
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *