مداد رنگی های هفته: کودکانمان را با آقای مهربانی آشناتر کنیم.

0
مداد رنگی های هفته

بریده کتاب:

روزهای پنج شنبه من زرد است، درست مثل گل های نرگسی که توی باغچه حیاط مادرجان است.
همیشه روز پنج شنبه که می شود، من و مامان و بابا می رویم خانه ی مادرجان. من خانه ی مادرجان را خیلی دوست دارم، چون آنجا می توانم هرچقدر دوست دارم بازی کنم و بدوم. همیشه وقتی گل های نرگس باغچه ی مادرجان را می بینم، یاد امام زمان(علیه السلام) و مادر مهربانشان می افتم.
مادرجان می گوید: «اسم مادر امام زمان علیه السلام هم‌ نرگس است.» من اسم نرگس  را خیلی دوست دارم و دلم می خواهد اگر یک روز خواهردار شدم، اسمش را نرگس بگذاریم. آن وقت من و آبجی نرگسم دوتایی باهم بازی می کنیم. من هیچ وقت آبجی نرگسم را اذیت نمی کنم. آخر می دانم اذیت کردن کار خیلی بدی است و امام زمان (علیه السلام) هم آدم هایی که کار بد می کنند را دوست ندارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.